Dây Liên Ba

80,000 60,000

Ảo thuật gia  mang ra 3 đoạn dây với 3 màu sắc, xanh, đỏ và vàng. Anh ta lần lượt thắt nút lại để nó trở thành những vòng tròn kín , hoặc thậm chí có thể nhờ chính tay khán giả cột hộ .Cột xong ảo thuật gia búng tay một cái , những chiếc vòng dây lập tức lồng vào nhau . Sau đó thì ảo thuật gia lại từ từ tháo từng chiếc vòng ra trước con mắt ngạc nhiên của khá giả !

Danh mục: